ВАПП

Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти ( ВАПП ) – добровільна громадська організація, яка для реалізації спільних інтересів об’єднує колективи навчальних закладів, які займаються підготовкою робітничих кадрів. Створена рішенням Всеукраїнської установчої конференції працівників професійно-технічної освіти 27 квітня 1995 року. Легалізована в установленому чинним законодавством порядку (Свідоцтво № 668 від 14 липня 1995 року, видане Міністерством юстиції України). Основу ВАПП складають первинні осередки, створені в навчальних закладах, які готують робітничі кадри, асоціація АР Крим, міські та обласні асоціації. Основною метою діяльності ВАПП є забезпечення соціального захисту працівників та учнів професійно-технічної школи та сприяння збереженню, розвитку та оновленню системи підготовки робітничих кадрів.

Президентом Асоціації з 6 жовтня 2017 року є Вітко Артем Леонідович
За участю ВАПП досягнуто створення необхідної законодавчої бази для функціонування професійно-технічної освіти: у 1998 році Верховною Радою України прийнято Закон України „Про професійно-технічну освіту” – перший в Україні Закон прямої дії в галузі освіти. В 2003 році прийняті зміни до законів України з питань професійно-технічної освіти. Удосконалення законодавства в питаннях професійно-технічної освіти має продовження в даний час.

Адреса: 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 54/1, оф. 806
тел. 066 499 81 45
e-mail: secretariatvapp@gmail.com