ВАПП ПІДТРИМУЄ АКТИВНЕ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ І РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Віце-президент Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти В’ячеслав Супрун взяв участь у  засіданні круглого столу «Здоров’яформувальна система фізичного виховання учнів та студентів: від консерватизму до інновацій?», що відбувся за ініціативи Національної академії педагогічних наук України. У засіданні взяли участь народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади у сферах освіти і науки, молоді та спорту, охорони здоров’я, вчені наукових установ та Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, представники  університетів та академій, закладів загальної середньої та професійної  освіти, педагогічні, науково-педагогічні працівники, представники громадськості та засобів масової інформації.

Учасники круглого столу обговорили стан здоров’я дітей та молоді, сучасні проблеми фізичного виховання учнів та студентів, наукові засади та шляхи модернізації у закладах освіти системи фізичного виховання, яке має бути органічно поєднано з іншими компонентами здорового способу життя, а також розглянули проект Стратегії розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської молоді до 2025 року та проект Стратегії розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської молоді до 2025 року.

У своєму виступі Віце-президент Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти В’ячеслав Супрун зазначив, що сьогодні як ніколи, українське суспільство потребує професійно-освічених, високоморальних, фізично здорових і духовно багатих особистостей. Сприятиме цьому належна організація змістовного дозвілля та формування у молоді фізичного, соціального та духовного здоров’я, формування здорового способу життя, створення умов для максимального залучення учнівської та студентської молоді  до спортивних секцій та гуртків тощо. Світовим досвідом доведено, що визначальна роль у формуванні здорового способу життя  і безпечної  поведінки належить освіті на основі розвитку життєвих навичок. І тому, безперечно, головна увага має приділятися закладам освіти , як інституціям, що забезпечують масовість, превентивність та ефективність.

Благополуччя (здоров’я) людини найбільше залежить від її способу життя, тобто поведінки. Людина завжди опинялася перед вибором поведінки і способу життя. Проте сьогодні, в умовах вільної пропаганди тютюну, алкоголю, поширення ВІЛ/СНІДу та наркоманії, цей вибір часто робиться не на користь здоров’ю, тому особливого значення набуває робота, спрямована на пропаганду здорового способу життя, розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської та студентської молоді.    І тому важливого значення набуває прийняття Стратегій розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської та студентської  молоді до 2025 року.

Як свідчать опитування, переважна більшість молодих людей віддає перевагу пасивному, а не активному відпочинку. Більше 81 % молодих людей хочуть проводити вільний час нічого не роблячи; 79,9 % опитаних віддають переваги перегляду телевізійних передач, а 80,6 % – відвідуванням Internet-сайтів. Доволі багато молоді у вільний час відвідує чи має бажання відвідувати кафе та бари, нічні клуби й дискотеки, а не спортивні майданчики або спортивні секції. Усі ці чинники негативно впливають на загальний стан здоров’я, потребують впровадження політики щодо збереження здоров’я та активного залучення молоді до фізичного виховання та спорту і рухової активності.

Також В’ячеслав Супрун закцентував увагу на проблемах фізичного виховання учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, професійно-прикладній фізичній підготовці, що є складовою частиною навчально-виховного процесу, яка спрямована на всебічний розвиток фізичних і духовних сил майбутніх молодих робітників, їх підготовку до трудової діяльності і захисту Вітчизни. Фізичне виховання в  закладах повинно мати професійно-прикладну спрямованість – удосконалювати фізичні, вольові та інші якості, які необхідні для успішного освоєння обраної професії та майбутньої професійної діяльності.

Завершуючи свій виступ,  В.Супрун  висловив слова вдячності організаторам  заходу та  президенту НАПН України В.Г.Кременю за значну роботу, професійну відданість справі, значний вклад у розвиток науки і освіти, а також зазначив, що у спільній діяльності, у потужній родині професіоналів – учених наукових установ НАПН України, учасники круглого столу знайдуть відповіді та здійснять практичні заходи для вирішення  поставлених сьогоденням питань щодо розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської та студентської молоді.

Учасники круглого столу прийняли резолюцію, в якій звернулися до всіх зацікавлених сторін – державних, громадських та приватних організацій, громадян України – із закликом об’єднати зусилля заради розвитку здоров’яформувальної системи фізичного виховання учнів та студентів на засадах збереження кращих традицій та впровадження інновацій.